VINTAGE MRS. CARVER'S FRUITCAKE METAL TIN TEX KRINGLE Houston, Texas Souvenir

Print
VINTAGE MRS. CARVER'S FRUITCAKE METAL TIN TEX KRINGLE Houston, Texas Souvenir
$25.00
$25.00
$25.00
$25.00
Description

VINTAGE "MRS. CARVER'S FRUITCAKE"  ROUND METAL TIN TEX KRINGLE Houston, Texas Souvenir.